Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000035799
Wysokość kapitału zakładowego:
12.436.444,50 zł
REGON: 390024060 NIP: 692-000-17-74
KRS    NIP    REGON   
KODEKS ETYKI   

Mercus - Rzetelna Firma Mercus Przedsiębiorstwo Fair Play
 
MERCUS Logistyka sp. z o.o.
59-101 Polkowice
ul. Kopalniana 11

Dział Koordynacji Przetargów
tel. 076 724 82 52
fax. 076 847 12 60
e-mail: hp@mercus.com.pl

CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ
  Dyrektor Centrum Logistyki Materiałowej
  Kazimierz Kwiatkowski
  tel. 076 724 81 18
  e-mail: hz@mercus.com.pl
             k.kwiatkowski@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Częściami Zamiennymi do Maszyn Górniczych
  tel. 076 724 81 23
  076 724 81 81
  076 724 81 84
  fax. 076 724 81 80
  e-mail: h1@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Środkami Ochrony Osobistej
  tel. 076 724 81 86
  076 847 13 48
  fax. 076 847 13 41
  e-mail: h2@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Wyrobami Gumowymi i Łożyskami
  tel. 076 724 81 25
  076 847 12 56
  076 847 12 39
  fax. 076 847 12 77
  e-mail: h3@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Materiałami Górniczymi
  tel. 076 724 81 91
  076 724 81 26
  076 847 11 66
  fax. 076 847 13 47
  e-mail: h4@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Materiałami Ogólnego Stosowania
  tel. 076 724 81 27
  076 724 81 97
  076 724 81 98
  e-mail: h5@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Materiałami dla Hutnictwa
  tel. 076 724 82 16
  076 724 82 17
  076 724 82 31
  fax. 076 724 82 42
  e-mail: h6@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Artykułami Elektrotechnicznymi
  tel. 076 724 81 69
  076 847 13 68
  fax. 076 724 81 02
  e-mail: p3@mercus.com.pl

HANDEL ZAGRANICZNY
  Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego
  Andrzej Sobiecki
  tel. 076 724 81 19
  fax. 076 847 12 04
  e-mail: a.sobiecki@mercus.com.pl

  Zespół Importu i Eksportu
  tel. 076 724 81 24
  076 724 81 54
  fax. 076 847 12 04
  e-mail: import@mercus.com.pl

PRODUKCJA
  ZAKŁAD PRODUKCJI ELEKTRO - MECHANIACZNEJ W SOBINIE

  DYREKTOR ZAKŁADU
  Andrzej Pilipczuk
  tel. 076 724 81 21
  fax. 076 724 83 44
  e-mail: a.pilipczuk@mercus.com.pl

  Zespół Handlu i Marketingu w Sobinie
  tel. 076 847 11 61
  fax. 076 724 83 44
  e-mail: pw2@mercus.com.pl

HANDEL
  Dyrektor Handlowy
  Renata Dasek
  tel. 076 724 81 14 (biuro Polkowice)
  076 724 82 70 (biuro Legnica)
  fax 076 847 11 40
  e-mail: r.dasek@mercus.com.pl

  BIURO HANDLU ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI

  DYREKTOR BIURA
  Sławomir Krawczyk
  tel. 076 724 82 50
  fax 076 724 82 36
  e-mail: TB@mercus.com.pl
             s.krawczyk@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Artykułami Budowlanymi
  tel. 076 854 91 26
  076 724 82 49
  076 724 82 45
  fax. 076 724 82 36
  e-mail: TB@mercus.com.pl

  JEDNOSTKI HANDLOWE

  BIURO HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI

  DYREKTOR BIURA

  Ewa Sura
  tel. 076 724 82 55
  fax 076 724 82 60
  e-mail: e.sura@mercus.com.pl

  Zespół Obrotu Artykułami Przemysłowymi
  tel. 076 724 82 61
  076 724 82 69
  076 724 82 57
  fax. 076 724 82 60
  e-mail: p1@mercus.com.pl

  JEDNOSTKI HANDLOWE

  SERWIS SAMOCHODÓW AUTO-MERCUS

  Serwis i Stacja Kontroli Pojazdów
  tel. 076 724 82 04
  076 724 82 05

WYDZIAŁ PRZEWOZÓW OSOBOWYCH

< wstecz    na górę ^

 
 
Sprawdź pocztę


©MERCUS Logistyka sp. z o.o. 2008 zaloguj